Các bài giảng hay giáo trình, tài liệu hướng dẫn thực hành trên phần mềm hay ghi lại một thao tác nào đó các bạn thường gặp phải những đuôi định dạng là *.swf. để thưởng thức được những đoạn phim này thì Flash movie player là một giải pháp hay.Threads most viewed same category: